Galata Kulesi
Restorasyonu

Video - Galata Kulesi Aleminin Restorasyon Süreci

2023/2024
Galata Kulesi

12.05.2023 tarihinde ihale edilen “İstanbul Galata Kulesi Külah Çatı Onarımı İşi”nin 07.06.2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İş kapsamında; yapının depreme karşı güçlendirilmesi için proje çalışmalarına başlanmıştır. Yapı içerisindeki ana gövdeye mesnetli betonarme elemanların güçlendirilmesi ve kule yapısı taş duvarların güçlendirme projeleri hazırlanmaktadır. Zemin jeoradar çalışmaları tamamlanmış olup kule yapısı jeoradar çalışmaları belirli bir kota kadar bitirilmiştir.

Yapı cephelerinden taş düşmeleri, korkuluk ve gergi elemanlarında kopmalar meydana gelmiştir. Ziyaretçilerin ve çevrenin güvenliğini almak için kule etrafında 3 metre yüksekliğinde koruma tüneli yapılmıştır.

Külah kısmında çatı onarımı için teras katından itibaren iskele kurulmuş olup gerekli imalatlar yapılmaktadır. Kule külahının depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanmış ve izabe edilen kurşun plakaların yerleştirilmesine başlanmıştır.

2023/2024
Galata Kulesi

12.05.2023 tarihinde ihale edilen “İstanbul Galata Kulesi Külah Çatı Onarımı İşi”nin 07.06.2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İş kapsamında; yapının depreme karşı güçlendirilmesi için proje çalışmalarına başlanmıştır. Yapı içerisindeki ana gövdeye mesnetli betonarme elemanların güçlendirilmesi ve kule yapısı taş duvarların güçlendirme projeleri hazırlanmaktadır. Zemin jeoradar çalışmaları tamamlanmış olup kule yapısı jeoradar çalışmaları belirli bir kota kadar bitirilmiştir.

Yapı cephelerinden taş düşmeleri, korkuluk ve gergi elemanlarında kopmalar meydana gelmiştir. Ziyaretçilerin ve çevrenin güvenliğini almak için kule etrafında 3 metre yüksekliğinde koruma tüneli yapılmıştır.

Külah kısmında çatı onarımı için teras katından itibaren iskele kurulmuş olup gerekli imalatlar yapılmaktadır. Kule külahının depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanmış ve izabe edilen kurşun plakaların yerleştirilmesine başlanmıştır.

Video - Galata Kulesi Aleminin Restorasyon Süreci

Restorasyon Görselleri

İmalat Öncesi
İmalat Öncesi
İskele Kurulması
İskele Kurulması
İmalat Öncesi
İmalat Öncesi
İskele Kurulması
İskele Kurulması
Ahşap Sökülmesi
Ahşap Sökülmesi
Ahşap Sökülmesi
Külahta güçlendirme yapılması
Ahşap Sökülmesi
Ahşap Sökülmesi
Ahşap Sökülmesi
Külahta güçlendirme yapılması
Külahta güçlendirme yapılması
Külahta güçlendirme yapılması
Külahta güçlendirme yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Külahta güçlendirme yapılması
Külahta güçlendirme yapılması
Külahta güçlendirme yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
8.kat içerisinde iskele kurulması ve raspa yapılması
8.kat içerisinde iskele kurulması ve raspa yapılması
8.kat içerisinde iskele kurulması ve raspa yapılması
Alem Onarımı ve Altın Varak Yapılması
8.kat içerisinde iskele kurulması ve raspa yapılması
8.kat içerisinde iskele kurulması ve raspa yapılması
8.kat içerisinde iskele kurulması ve raspa yapılması