Galata Kulesi
Yenilendi

Tarihte
Galata Kulesi

İstanbul'un en stratejik noktalarından birinde yer alan Galata Kulesi'nin ilk olarak ne zaman inşa edildiği, bir tartışma konusudur. Bununla beraber her şeyden önce, Kulenin İstanbul siluetinde asırlar boyu etkin bir rol oynadığı ve şehir görünümünün vazgeçilmez bir motifi olduğu bir gerçektir. Nitekim tarih boyu değişen egemenlikler, uygarlıklar ve zevkler, dolayısıyla fonksiyonlar; ona yeni biçimler, yeni görünümler kazandırmıştır.

Tarih literatüründe; bugünkü anlam ve boyutlarda olmasa bile; Doğu Roma İmparatorluğu sırasında M. S.500'lerde Hun ve Bulgar tehlikesine karşı; Batı sınırlarında yapılan surların bir devamı olarak, şimdiki kulenin bulunduğu bölgede, bir gözlem ve fener kulesinin yaptırıldığı ileri sürülmektedir.

Cenovalıların 1300'lerde siyasi entrikalar sonucu Pera’yı (Galata) ele geçirmelerinden sonra zamanla bütün surlar, burçlar ve bu arada Galata Kulesi de tamir ve inşa edilerek (1348) bugünkü kulenin temelleri atılmıştır. Külahın tepesinde bulunan bir haç dolayısıyla, "Christea Turris" adını da alan Kule, giderek doğudaki bu küçük Latin toplumun bir simgesi haline gelmiştir.

1509'da İstanbul'da (küçük kıyamet) diye anılan büyük depremde, Kulenin büyük ölçüde hasara uğraması nedeniyle II. Beyazıt'ın mimarı Murad bin Hayrettin tarafından, 13.20 m. kotundan (2 kat) itibaren yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır.

2023/2024
Galata Kulesi Restorasyonu

12.05.2023 tarihinde ihale edilen “İstanbul Galata Kulesi Külah Çatı Onarımı İşi”nin 07.06.2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İş kapsamında; yapının depreme karşı güçlendirilmesi için proje çalışmalarına başlanmıştır. Yapı içerisindeki ana gövdeye mesnetli betonarme elemanların güçlendirilmesi ve kule yapısı taş duvarların güçlendirme projeleri hazırlanmaktadır. Zemin jeoradar çalışmaları tamamlanmış olup kule yapısı jeoradar çalışmaları belirli bir kota kadar bitirilmiştir.

Yapı cephelerinden taş düşmeleri, korkuluk ve gergi elemanlarında kopmalar meydana gelmiştir. Ziyaretçilerin ve çevrenin güvenliğini almak için kule etrafında 3 metre yüksekliğinde koruma tüneli yapılmıştır.

Külah kısmında çatı onarımı için teras katından itibaren iskele kurulmuş olup gerekli imalatlar yapılmaktadır. Kule külahının depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanmış ve izabe edilen kurşun plakaların yerleştirilmesine başlanmıştır.

İmalat Öncesi
İmalat Öncesi
İskele Kurulması
Ahşap Sökülmesi